Šarišské Michaľany

V Šarišských Michaľanoch sa taktiež nachádza v jednom z miestnych podnikov náš šípkový automat.