Kontakty

FOSA Prešov, s.r.o.

Mirka Nešpora 11/4877,
080 01  Prešov

IČO: 36489867
IČ DPH: SK2021767847
OR OS Prešov, Oddiel Sro VI. č.14559P

Kontaktná osoba:

Jankovich Ľubomír
Tel: 0903 905 149
E-mail: info@automatyvychod.sk