Sečovce

Naše zábavné automaty môžete nájsť aj v Sečovských miestnych podnikoch.