Stropkov

Aj v Stropkovských miestnych pohostinstvách sa elektronické šípky nezastavia.